50 företagsbesök på 50 dagar

Tidaholms kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra förutsättningarna för dig som driver företag i Tidaholm. 

Näringslivsenheten kommer under våren samla in förnyat material som ger underlag till hur förbättringar kan göras för företagsklimatet genom aktiviteten "50 företagsbesök på 50 dagar". Detta kommer ske genom företagsbesök och intervjuer hos 50 slumpvis utvalda företag under 50 dagar. Kontakta Näringslivschefen för mer information.

Kontakt

Malin Lundberg

Näringslivschef

Telefon: 0502-60 63 89

E-post: malin.lundberg@tidaholm.se