Handeln i Tidaholm 2017

Klädbutik i Tidaholm

Färska siffror från HUI Research visar att omsättningen för sällanköpsvaruhandeln i Tidaholm ökar med nästan 3% under 2017. 

För hela Sverige visar sällanköpsvaruhandeln i butik i princip nolltillväxt under år 2017 med en ökning om 0,2 procent jämfört med år 2016. Detta kan ses som ett resultat av att e-handeln stod för huvudparten av försäljningstillväxten i branschen.

Dagligvaruhandeln i Sverige, i butik drevs fortsatt framåt av befolkningsökningar och ökade med 2,0 procent under samma period. För Tidaholms del stod dock omsättningen kvar på samma siffror som föregående år. Den totala detaljhandeln i Tidaholm hade under 2017 en omsättning på 481 miljoner kronor.

  • Förutsättningarna för hushållens konsumtion framöver är stabila, om än färgade av osäkerheten på bostadsmarknaden. Hela handeln gynnas av de goda konsumtionsförutsättningarna, men e-handeln väntas även fortsättningsvis stå för en stor del av detaljhandelns totala tillväxt.
  • I dagsläget står den butiksbundna handeln i Sverige för 91 procent av den totala omsättningen medan e-handeln står för 9 procent.
Källa: HUI Research

Kontakt

Ida Elf

Centrum- och besöksnäringsutvecklare

Telefon: 0502-60 62 16

E-post: ida.elf@tidaholm.se