Feriepraktik 2022

Ungdom i arbetskläder målar

Ansökan inför sommaren 2022

Ansökan är öppen mellan den 28 februari och den 27 mars.

Där loggar du in med ditt personnummer och registrerar din ansökan. Observera att du kommer att få ett bekräftelsemejl till den valda mejladressen efter att din ansökan gått igenom. Får du inget sådant, fyll i och skicka in din ansökan på nytt eller kontakta ansvarig samordnare på 0502-60 64 87.

Vem kan söka feriepraktik?

Feriepraktik är till för dig som går i åk 9 och åk 1 eller åk 2 på gymnasiet, samt inskriven under kommunala aktivitetsansvaret (KAA, ej gräns på 18 år), förutsatt att du ännu inte fyllt 18 år vid praktikperiodens början. Du måste även vara folkbokförd i Tidaholms kommun och ha ett svenskt personnummer (eller samordningsnummer).

Med anledning av covid-19

Med anledning av pandemin och Folkhälsomyndigheternas rekommendationer kan det även i år ändras med både platser och perioder, vilket kan innebära att vissa verksamheter kanske inte kommer kunna kan ta emot feriepraktikanter, inte heller säkert att man erbjuds en plats man önskat i sin ansökan. Om det blir brist på praktikplatser kommer period 4 öppnas, så ni kommer att behöva kryssa i om ni skulle kunna arbeta i period 4 i ansökan. Ni som önskar omsorg behöver gardera era val med flera med ifall omsorgsverksamheterna inte får ta emot.

Verksamheter och preioder

Årets verksamheter som blir sökbara i år är inom Barn och utbildning, Samhällsbyggnad, Kultur och fritid, vissa föreningar i Tidaholm och ev. omsorg; Det finns nu ett förslag hos regeringen att från den 1 april ändra i smittskyddslagen och inte längre ange covid-19 som en allmänfarlig sjukdom. Men även om det förslaget går igenom från den 1 april så innebär det inte att Arbetsmiljöverket per automatik ändrar sin klassning av covid-19 som ett smittämne i riskklass 3. Så länge Arbetsmiljöverket fortsatt klassar covid-19 som ett smittämne i riskklass 3 så kan vi inte ta in minderåriga i omsorgsverksamheten. Detta innebär följaktligen att det inte är aktuellt med feriepraktik inom omsorgsverksamheten.

Sommarens feriepraktik består i år av 3 perioder som omfattar 2 veckor/period.
Vid behov efter ändringar kommer period 4 öppnas upp

  • Period 1: v. 24-25 13 juni – 24 juni (Midsommarafton ledig, kan ej arbetas in)
  • Period 2: v. 26-27 27 juni – 8 juli
  • Period 3: v. 28-29 11 juli – 22 juli
  • Period 4: v. 30-31 25 juli – 5 augusti (kommer öppnas vid behov)

Om Feriepraktik

Att feriepraktisera är bra ur flera aspekter, framförallt får du prova på hur det är att arbeta inom kommunen, men du får även både erfarenhet och eventuella referenser för framtida jobb. Du ersätter heller inte någon ordinarie personal utan får möjlighet att prova på enklare arbetsuppgifter inom valt arbetsområde.

Mer information finns i broschyren längst ner på sidan.

Kontakt

Pernilla P Olsson

Handläggare arbetsmarknadsenheten

Telefon: 0502-60 64 87

E-post: pernilla.p-olsson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:27 september 2022