Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten erbjuder stöd till de invånare i Tidaholms kommun som behöver stöttning för att närma sig arbete. Tillsammans görs en individuell handlings- och utvecklingsplan för att du ska få bästa hjälp att komma vidare mot arbete.

För att ta del av Arbetsmarknadsenhetens insatser måste du bli hänvisad hit från socialtjänsten, arbetsförmedlingen eller försäkringskassan. Kontakta din aktuella handläggare som kan göra en ansökan till oss. Ungdomar kan kontakta Ung Arena på egen hand och behöver alltså ingen ansökan från någon handläggare.

Arbetsträning inom Produktionen

I vår produktionsavdelning kan du arbetsträna med arbetsmoment inom paketering och snickeri. Arbetshandledarna stöttar dig i ditt arbete och följer upp din handlingsplan. Efter en tids arbetsträning i produktionen kan du eventuellt gå vidare till praktik inom kommunen eller i näringslivet.

Kontakt

Funktion

Kontaktuppgifter

Arbetshandledare AME Produktion

Telefon: 0502-60 64 89, 60 62 99

Besök

Ulvestorpsgatan 5

 

Praktik

Praktik anordnas så långt det är möjligt utifrån dina önskemål och matchning mot arbetsgivare. Vi har sammarbete med arbetsplatser både inom kommunal verksamhet och inom privata näringslivet. Genom att praktisera får du en bra inblick i arbetslivet, du får möjlighet att prova på nya och olika yrken. Du får kunskaper och referenser som tar dig närmare ett arbete.


Kontakt

Funktion

Kontaktuppgifter

Arbetskonsulent praktiksamordnare

Telefon: 0502-60 64 86


Utredning

Har du varit ifrån arbetsmarknaden en längre tid och har svårt att klara arbete eller inte vet vilken arbetsförmåga du har, kan en arbetsförmågeutredning via arbetsmarkanadsenheten vara vägen tillbaka. Här samarbetar arbetsförmedlingen, försäkringskassan, individ- och familjeomsorgen, arbetsmarknadsenheten, närhälsan och öppenvårdspsykiatrin för att stötta dig i vägen till arbete eller studier.

Kontakt

Funktion

Kontaktuppgifter

Arbetshandledare

Telefon: 0502-60 64 81

Besök

Ulvestorpsgatan 5

Pyramiden - arbetslivsrehabilitering

Pyramidens verksamhet riktar sig till dig som känner att du behöver längre tid på dig att närma dig arbetsmarknaden. Kanske har du varit borta länge från arbetslivet eller kanske aldrig arbetat och behöver först bygga upp rutiner och bättre mående innan du kan ta nästa steg. Fokus ligger på att stärka dig som person genom individuella samtal och gruppverksamhet där skapande, hälsa och samspel står i centrum. Pyramiden har öppet tre dagar i veckan.

Kontakt

Funktion

Kontaktuppgifter

Arbetsledare

Telefon: 0502-60 64 26

Samordnare

Telefon: 0502-60 69 11

Öppettider

Måndag, onsdag och fredag kl. 9-12

Besök

Ulvestorpsgatan 5

Ung Arena 9.0

Ung Arena vänder sig till dig mellan 15-30 år som inte studerar eller arbetar men vill komma igång med studier eller arbete.

På Ung Arena kan du få hjälp med coaching av en personlig mentor, få information och snabb kontakt med bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, skolan och andra av kommunens aktörer. Vi kan hjälpa dig att ta reda på vilka alternativ som passar dig för att du ska kunna ta dig vidare mot jobb eller studier. Du kan få hjälp med olika jobbsökaraktiviteter såsom att skriva CV och personligt brev. Det finns möjlighet att göra praktik om du vill prova på olika yrken.

Kontakt

Funktion

Kontaktuppgifter

Projektledare

Telefon: 0502-60 69 11

Öppettider

Torsdag kl. 13-15

Besök

Fredsgatan 4

Kontakt

Thina Lindberg

Enhetschef

Telefon: 0502‑60 63 43

E-post: thina.lindberg@tidaholm.se

Besök: Ulvestorpsgatan 5

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:19 augusti 2019