Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten erbjuder stöd till de invånare i Tidaholms kommun som behöver stöttning för att närma sig arbete. Tillsammans görs en individuell handlings- och utvecklingsplan för att du ska få bästa hjälp att komma vidare mot arbete.

För att ta del av Arbetsmarknadsenhetens insatser måste du bli hänvisad hit från socialtjänsten, arbetsförmedlingen eller försäkringskassan. Kontakta din aktuella handläggare som kan göra en ansökan till oss.

Arbetsträning inom Produktionen

I vår produktionsavdelning kan du arbetsträna med arbetsmoment inom paketering och snickeri. Arbetshandledarna stöttar dig i ditt arbete och följer upp din handlingsplan. Efter en tids arbetsträning i produktionen kan du eventuellt gå vidare till praktik inom kommunen eller i näringslivet.

Kontakt

Funktion

Kontaktuppgifter

Arbetshandledare AME Produktion

Telefon: 0502-60 64 89, 60 62 99

Besök

Ulvestorpsgatan 5

 

Praktik

Praktik anordnas så långt det är möjligt utifrån dina önskemål och matchning mot arbetsgivare. Vi har sammarbete med arbetsplatser både inom kommunal verksamhet och inom privata näringslivet. Genom att praktisera får du en bra inblick i arbetslivet, du får möjlighet att prova på nya och olika yrken. Du får kunskaper och referenser som tar dig närmare ett arbete.


Kontakt

Funktion

Kontaktuppgifter

Arbetskonsulent praktiksamordnare

Telefon: 0502-60 64 86


Utredning

Har du varit ifrån arbetsmarknaden en längre tid och har svårt att klara arbete eller inte vet vilken arbetsförmåga du har, kan en arbetsförmågeutredning via arbetsmarkanadsenheten vara vägen tillbaka. Här samarbetar arbetsförmedlingen, försäkringskassan, individ- och familjeomsorgen, arbetsmarknadsenheten, närhälsan och öppenvårdspsykiatrin för att stötta dig i vägen till arbete eller studier.

Kontakt

Funktion

Kontaktuppgifter

Arbetshandledare

Telefon: 0502-60 64 81

Besök

Ulvestorpsgatan 5

Kontakt

Thina Lindberg

Enhetschef

Telefon: 0502‑60 63 43

E-post: thina.lindberg@tidaholm.se

Besök: Ulvestorpsgatan 5

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:12 maj 2020