Gestilrenprojektet på Tidaholms museum blir realiserat

Den sjätte september 2018 påbörjade Tidaholms museum "Gestilrenprojektet" och i slutet av augusti 2019 stod det glädjande nog klart att projektet kommer att realiseras!

Det är tack vare eldsjälar, privatpersoner och företag i Tidaholm som drömmen om att scanna av marken vid Gestilren blir verklighet. Torsdagen den 29 augusti 2019 stod det klart att Tidaholms museums forkningsprojekt Gestilren, kommer att genomföras!

Den 1 augusti hade privatpersoner donerat inte mindre än 12 000 kronor. Många är de privatpersoner som vi på Tidaholms museum är skyldiga ett stort och innerligt tack! Dessa privatpersoner har nu tillsammans med en lite större donation blåst liv i drömmen om att med modern teknik och vetenskap, scanna av marken och kanske finna platsen för slaget vid Gestilren. Markscanningen av Gestilren kommer nu att bli realiserad.

Får vi in mera pengar ämnar vi bjuda in de personer som engagerat sig ideellt för projektet från t.ex. Uppsala Universitet så att de kan få reseersättning vid en ev. framtida föreläsning säger Elisabet Östh på Tidaholms museum. Tidaholms museum har inga vinstintressen men vi vill om vi får in 50 000, vilket också är maxtaket för projektet, kunna erbjuda reseersättning för dem som bidragit ideelt så att de kan komma och berätta om hur t.ex. en GIS-kartering går till. För redan innan markscanningen ägt rum har viss dokumentation ägt rum för platsen vid den utpekade massgraven.

Kulturgeografiska institutionen i Uppsala har använt den utpekade platsen som en del av sin undervisning. Denna fakta och information som presenterades på Uppsala Universitet 2018 vore också intressant att få ta del av, vid en framtida föreläsning. Såklart ska det också bli mycket intressant att få ta del av resultatet av markscanningen som Roberto Grassi kommer att genomföra.


Detaljerna inför framtida datum när scanningen kommer äga rum är inte helt klara. Scanningen äger rum innan Kulturavsdagen 2020. Föreläsningarna och presentationer kommer att äga rum lagom till Kulturavsdagen 2020. Kom ihåg att vi fortfarande tacksamt tar emot donationer och bidrag så att vi kan arvodera föreläsare och forskare samt marknadsföra projektet!

Vet du något om Gestilren, eller vet någon annan som vet! Hör av dig!

Vi uppmanar personer att höra av sig till Tidaholms museum med alla typer av berättelser och skrönor om massgraven på Varvsberget. Ju fler som uttalar sig desto bättre. Ofta har gamla ortsnamn och sägner en betydelse. Vi människor bevarar historier och berättelser, ibland i generationer. Vi vill gärna samla allt som ni har hört.
Telefonnummer till Tidaholms museum är:0502-606195. Mejladress är: tidaholms.museum@tidaholm.se

Platsen för slaget vid Gestilren

Platsen förs slaget vid Gestilren är omdebatterad. Ingen har kunnat fastställa den exakta platsen för det historiska slaget. Anledningen till att Tidaholms museum, tog sig an projektet är därför att arkeolog Martin Toresson som 2017 arbetade på Tidaholms museum, fick besök av informanten Anders Källqvists om att hans farfar vid ett vägarbete råkade gräva fram en mängd skelettdelar, som kan liknas vid en massgrav. Projektet sjösattes på Kulturarvsdagen 2018 i samband med en föreläsning på Tidaholms museum.

Hur kan jag få mer information och hålla mig uppdaterad?

Nu är Tidaholms kommuns plusgirokonto och swishnummer stängt. Vi har nått vårt maxtak men du får gärna ge oss din mejladress så att vi kan hålla dig uppdaterad om vad som händer! Den 17 maj 2020 kommer marken vid Gestilren att skannas. Ett mer utförligt program för dagen är under utformande. Vi kommer att annonsera och skriva om det på vår hemsida och i sociala media men vill du vara säker på att få informationen tidigt. Mejla till oss och be om att få vårt nyhetsbrev om Gestilren!

Vad går de insamlade pengarna till?

Geofysiska undersökningar vid en eventuell massgrav vid Gestilren går till den geofysiska undersökningen. Om vi får in mera än 30 000 så har vi satt ett tak på 50 000 kr. De överskjutande pengarna är för att reservera sig för ev. prishöjningar av den vetenskapliga undersökningen och oförutsedda kostnader.

Kontakt

Tidaholms museum

Telefon: 0502-60 6195

E-post: tidaholms.museum@tidaholm.se