Musik i Tidaholm

Musik i Tidaholm är en förening med medlemmar från organisationer och föreningar med musik- och teaterverksamhet.

Årligen ges tre foldrar ut där du kan läsa om Musik i Tidaholms musikutbud och teaterutbud. Med hjälp av medlemsorganisationer kan vi erbjuda ett stort och varierat program.

Som medlem ges du möjlighet att marknadsföra dina arrangemang och evenemang i Musik i Tidaholms foldrar. Du får även möjlighet att träffa representanter från andra föreningar vid möten där idéer och erfarenheter utbyts. Under dessa möten kartläggs även föreningarnas aktiviteter för att förhindra att arrangemang och evenemang läggs på samma dag.

Föreningen Musik i Tidaholm verkar för främjande av det lokala musik- och kulturlivet genom att arrangera och samordna arrangemang.

Kontakt

Gergana Andersson

Ordförande

Telefon: 0502-197 92

E-post: gergana.andersson@svenskakyrkan.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:4 juni 2024