Lotteritillstånd

Ansökan om tillstånd för så kallade registreringslotterier görs hos Tidaholms kommun, kultur- och fritidsförvaltningen.​ All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för. Vad som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen.

  • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp (som år 2024 är 57 300 kr). Värdet på en varuvinst får vara högre.
  • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
  • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.

En registrering gäller i fem år.

Registrering kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotteriet. I spellagen 6 kap. 2 § Länk till annan webbplats. beskrivs vem som kan få en registrering.

Vid varje ansökan om registrering skall alltid bifogas följande handlingar:

  • Ansökan på särskild blankett
  • Protokollsutdrag innehållande: - beslut om att ansöka om en registrering för lotteri. - förslag på kontaktperson för lotteriet (godkännes av tillståndsmyndigheten). - tidsangivelse
  • Stadgar

Tillstånd kan ges om lotterierna inte bedrivs från fast försäljningsplats tillhandahållen av ett serviceföretag, omt vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på plats där lotteriet tillhandahålls, om lotterierna bedrivs inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam. Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet. Lotteriet får inte tillhandahållas online.

Tillståndsavgift för registreringslotteri = 500 kr.

Kontrollantarvode = 3 % på totala insatsbeloppet, max 6 000 kr.

Kontakt

Åsa Sjögren

Nämndsekreterare

Telefon: 0502-60 62 10

E-post: asa.sjogren@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:12 mars 2024