Totalförsvaret

Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

Genom att förbereda oss skapar vi ett mer motståndskraftigt samhälle.

Kommunens roll i totalförsvaret

Sveriges kommuner har uppgifter inom den civila delen av totalförsvaret som ska bidra till att samhället fungerar även under höjd beredskap. Det civila försvaret fokuserar framför allt på att:

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, till exempel vård, skola och omsorg
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Din roll i totalförsvaret

Om vi hamnar i ett läge då Sverige behöver skyddas eller försvaras mot ett angrepp behöver alla hjälpa till. MSB och försvarsmakten har tagit fram en webbutbildning där du kan lära dig mer om totalförsvaret och hur du kan hjälpa till.

Kontakt

Samhällsskydd mellarsta Skaraborg (SMS)

Säkerhetssamordnare

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: sakerhetsms@falkoping.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:26 oktober 2023