Kommunens krisberedskap

Siluett av stad träffas av blixtnedslag

Kommunen har en viktig roll i samhällets krisberedskap. Ju bättre kommunen är på att hantera en kris, desto bättre blir hela samhället på krishantering. Kommunen är ansvarig för att verksamheter som äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola ska fungera även under kriser.

Risk- och sårbarhetsanalys

Kommunen gör regelbundet en risk- och sårbarhetsanalys för att fånga upp områden där beredskapen behöver utvecklas. En typ av risker mot kommunen är olika väderrelaterade händelser, exempelvis översvämning, storm och värmebölja, men också risker i form av hot mot olika verksamheter ses över. När analysen är gjord görs en åtgärdsplan som sedan realiseras och följs upp. Aktuell risk- och sårbarhetsanalys finns längst ner på sidan.

Krisledningsorganisation

Kommunen arbetar förebyggande och övar regelbundet på att hantera olika typer av händelser. Vid en större samhällsstörning kan krisledningsnämnden ta över styret av kommunen för att kunna hantera händelsen.

Kommunen ansvarar för hanteringen av extraordinära händelser som utgår ifrån den kommunala verksamheten eller som geografiskt finns inom kommunen. Kommunen samverkar och stöttar också andra aktörer vid större händelser.

POSOM

POSOM är en kommunal stödresurs som snabbt kan stötta drabbade och deras anhöriga vid en händelse. POSOMs uppdrag är att ge ett initialt stöd för att sedan hjälpa drabbade människor vidare till andra resurser i samhället, där de kan få hjälp på lång sikt.

Kriskommunikation

Kommunen ansvarar för att kommunicera sådant som rör det egna uppdraget men kan också sprida andra aktörers information. Kommunen kommunicerar via ordinarie kanaler i den mån det är möjligt. Om dessa kanaler inte fungerar, till exempel om internet inte fungerar, kommer information att spridas via Sveriges Radio P4 och via kommunens informationspunkter.

Informationspunkter - Tidaholms kommun

Samlad information vid större händelser

Behöver du information vid en större händelse så gå in på sidan kriskommunikation.se, Länk till annan webbplats. här samlas information från olika myndigheteter. Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13 för att få upplysningar om pågående händelser.

Tala om krig

Att tala om krig väcker frågor och skapar oro hos en del invånare, kanske framför allt hos barn och unga. Det är viktigt att prata om oron och förstå läget i Sverige, nedan finns informationssidor där man kan ta del av Sveriges säkerhetsläge och hur Ukrainas krig kan påverkar Sverige.

Kontakt

Samhällsskydd mellarsta Skaraborg (SMS)

Säkerhetssamordnare

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: sakerhetsms@falkoping.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:29 april 2024