Program 2021

Nedan syns programmet från 2021.

10 november - Information till personer med funktionsvariationer och deras anhöriga

Träffa Attention Skaraborg och Studieförbundet Vuxenskolan som informerar om kommande aktiviteter för personer med funktionsvariationer och deras anhöriga. Finns också information om Autism, adhd mm.
Vi informerar om kommande projekt som heter Kreativa Krafter. För personer med funktionsvariatior där man får testa olika hantverk mm.

Tid & plats: 10 november kl. 10-13 på torget i Tidaholm (observera ny plats).

Arrangör: Attention Skaraborg och Studieförbundet Vuxenskolan

11 november - Tidaholms koldioxidbudget

David Lindh, miljöstrateg presenterar Tidaholms kommuns arbete med koldioxidbudget.

En koldioxidbudget är den mängd koldioxid som exempelvis en kommun eller region som mest får lov att släppa ut i framtiden om kommunen eller regionen ska uppfylla sin del av Parisavtalet. Tidaholms kommun tog fram en koldioxidbudget år 2021 med hjälp av Chalmers Tekniska högskola.

I koldioxidbudgeten framgår det hur mycket företag, organisationer och invånare i Tidaholm behöver minska sina utsläpp för att uppnå sin del av avtalet. Kommunen som organisation har ett stort ansvar men kommer inte att kunna nå målen om inte näringsliv, organisationer och individer också hjälper till.

Om utsläppen ligger kvar på dagens nivåer kommer koldioxidbudgeten att överskridas år 2027. Om kommunen lyckas minska utsläppen med 14 % per år kommer nollutsläpp att nås 2045.

Tid & Plats: 11 november kl. 13 och kl. 18 i stora salen, Biblioteket

Arrangör: Tidaholms kommun

12 november - Familjecentralens dag

Alla är välkomna och det kostar inget att komma. Det finns fika att köpa till självkostnadspris och barnen bjuds på glass. Det blir sångstund och tipsrunda och vi har förberett ett litet tillsammans-pyssel som passar alla åldrar.

Tid & Plats: 12 november kl. 9.30-12, Familjecentralen på Västra Drottningvägen 11.

Arrangör: Familjecentralen, Tidaholms kommun

15 november – Demokratikväll: Vad gör de i riksdagen?

Erik Ezelius från Tidaholm berättar om arbetet i riksdagen och demokratins väg från skaraborgarna till riksdagen och tillbaka igen. Varför ska jag rösta? Hur påverkas jag av riksdagsbesluten? Gratis. Via Teams. Anmäl dig senast 14 nov på tel 073-518 73 02 så får du länken till mötet.

Tid & plats: 15 november kl. 18. Digitalt.

Arrangör: ABF

22 november - Våga fråga

Tidaholms kommun tillsammans med organisationen Suicide Zero och Medborgarskolan bjuder in till en föreläsning om hur du som medmänniska kan bidra till att rädda liv. Våga fråga-föreläsningen ger kunskap om varningstecken på psykisk ohälsa, fakta och myter om självmord samt tips om hur du kan stötta någon i din närhet som har det svårt.

Tid & plats: 22 november kl. 18-19.30 i Disponentvillans samlingssal.

Arrangör: Tidaholms kommun, Suicide Zero och Medborgarskolan.

Vid frågor kontakta anhörigsamordnare på tel. 0502-60 64 30.

25 november - Självmedkänsla, att stötta sig själv i motgångar

Agneta Lagercrantz föreläser om vikten av självmedkänsla och att stötta sig själv i motgångar istället för att reagera med hård inre kritik eller kräva av sig själv att vara perfekt i alla lägen. Obearbetad kritik och negativa tankar om sin egen person kan leda till psykisk ohälsa. Föreläsningen ger redskap i att hantera överdriven självkritik.

Tid & plats: 25 november kl.18.30 i Tidaholms kyrka.

Arrangör: Svenska kyrkan och Sensus.

7 december - Tävla tillsammans, vuxenpåverkan inom ungas lagidrottande

Vilken påverkan har ledare och föräldrar på spelare under match? Hur kan tävlingen inom lagidrott bli mer lärande, utvecklande, glädjefull och trygg för alla barn och ungdomar? Föreläsningen bygger på boken med samma namn – Tävla tillsammans – och tar upp aktuell forskning om ledares och föräldrars betydelse, ger konkreta exempel på hur spelare och domare upplever deras påverkan under match samt vilka konsekvenser det får. Föreläsare är Erik Andersson, filosofie doktor och docent i pedagogik vid Örebro universitet, legitimerad lärare samt UEFA A-licensierad fotbollstränare. Målgruppen är idrottsföreningars ordförande samt ungdomsansvariga.

Tid & plats: 7 december kl. 18. Anmälan till RF Sisu.

Arrangör: Tidaholms kommun och RF Sisu.

Kontakt

Malin Gustafsson

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 64 46

E-post: malin.gustafsson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 maj 2022