Program 2020

Välkommen till Tillsammansveckorna 2020! Nedan ser du det som redan nu är anmält till programmet men vi kommer fortsätta att fylla på. Vill du också vara med? Hör av dig!

3 november – Trygghetsvandring

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) arbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Som en del i arbetet genomförs trygghetsvandringar tillsammans med allmänheten. Den 3 november finns möjlighet att delta i en trygghetsvandring i Ekedalen, där du kan ge dina synpunkter på de offentliga miljöerna utifrån ett trygghetsperspektiv.

Tid och plats: kl. 18, Ekedalen (mer information om samlingsplats kommer).

Arrangör: Tidaholms kommun och Polisen.

5 november – Demokrati gör vi tillsammans

Tidaholms riksdagsledamot Erik Ezelius berättar om demokratins väg från tidaholmarna till riksdagen, och tillbaka igen. Varför ska jag rösta? Hur påverkas jag av riksdagsbesluten? Några personliga berättelser om livet som riksdagsledamot bjuds det också på.

Anmälan: elin.andersson@abf.se eller på 0735-187 302 senast dagen före. Länk till anmälan.länk till annan webbplats

Tid och plats: kl. 18, Stadsbiblioteket.

Arrangör: ABF Skaraborg i Tidaholm och Tidaholms Stadsbibliotek.

6 november – Familjecentralens dag

En festlig förmiddag för barn och vuxna med korvgrillning, fika och sångstund. Allt är gratis. 

Tid och plats: kl. 10-12 i Stadsparken.

Arrangör: Tidaholms kommun.

10-12 november – Shared reading

Välkommen att prova Shared reading (delad läsning). Vi läser en kortare text och en dikt tillsammans och samtalar kring dessa. Du deltar på dina egna villkor som van eller ovan läsare och kan dela dina tankar och läsa högt eller enbart lyssna. Inga förkunskaper behövs. Samtalet leds av en utbildad Shared reading-läsledare. Alla träffar hålls på Stadsbiblioteket.

Tider:

  • 10/11 kl. 10
  • 11/11 kl. 18
  • 12/11 kl. 15

Anmälan och frågor: kontakta läsledaren Henrik Wig via henrik.wig@gmail.com eller 0730-299317.

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan och Tidaholms kommun.

12 november – Kan vi prata om rasism?

Forum för levande historia håller en fortbildning för yrkesverksamma som ger perspektiv på rasism och intolerans genom att belysa rasismens historiska bakgrund, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället i dag.

Anmälan: malin.gustafsson@tidaholm.se.

Tid och plats: kl. 9-15, digital föreläsning.

Arrangör: Tidaholms kommun.

14 november – Drömmen om Folkparken

Följ med på parkturné från norr till söder med Femtinge Teater. Möt en tuff brud i täckjacka i Kiruna, en parkvakt från Malmö, paret som följde sin idol under en hel turnésommar och vad hände egentligen i Finspång när en världsstjärna kom på besök och skapade ett av Sveriges första mediadrev?

Tid och plats: kl. 19, Dimmehus i Dimbo.

Anmälan: Biljettpris inklusive kaffe och kaka 200 kronor. Sista dag för anmälan är 4 november. Först till kvarn! Anmälan sker till Gita Norell tel. 0702-834142 (sms) eller storahoga@gmail.com. Med anledning av covid-19 kan föreställningen bli framflyttad med kort varsel varför arrangören önskar de anmäldas mobilnummer. För att undvika trängsel i kapprummet, ta gärna ett ytterplagg som du kan hänga på stolsryggen!

Arrangör: Dimbo Byalag och Studieförbundet Vuxenskolan.

18 november – Våga prata pengar: Tips i pandemitider

Coronapandemin har haft stora effekter på samhället och på människors liv, hälsa och ekonomi. Välkommen på en digital förmiddag med tips och tankar till dig som privatperson tillsammans med Kronofogden med flera föreläsare.

Tid och plats: Digital föreläsning, kl. 10-12. Sändningen visas via länk: Tips i pandemitider.länk till annan webbplats

Arrangör: Tidaholms kommun, Studieförbundet Vuxenskolan, Svenska kyrkan och Kronofogden.

18 november – Livsstegen

En informationskväll om självhjälpsgrupper där vi delar det som är livet, och kanske framförallt det som skaver och tynger oss. Livsstegen är en enkel metod, där vi utgår från Olle Carlssons bok ”Livsstegen - 12 steg till inre hälsa”. Senare finns möjlighet att välja dag- eller kvällstid i respektive grupp. Vi träffas 10 gånger i smågrupper (7-8 personer). Alla är välkomna och det är gratis.

Tid och plats: kl. 18.30, Tingshuset.

Arrangör: Svenska kyrkan och Sensus.

24 november – Skoldialog för att förebygga sexuellt utnyttjande

Nätverket Inte din hora genomför föreläsningar för elever för att ge kunskap om och förebygga sexuellt utnyttjande och prostitution.

Plats: Genomförs på skolor, föreläsningarna är riktade till elever i högstadiet.

Arrangör: ABF Skaraborg i Tidaholm och Tidaholms kommun.

26 november – Vuxnas påverkan på barn- och ungdomsidrotten

Hur påverkar ledare, föräldrar och domare barn- och ungdomsidrotten? Erik Andersson, filosofie doktor och docent i pedagogik vid Örebro universitet, har forskat på delaktighet och demokratifrågor i skolan och i föreningslivet, och möter under en kväll Tidaholms idrottsföreningar.

Plats: Stadsbiblioteket. Kvällen är för inbjudna från Tidaholms föreningsliv.

Arrangör: Tidaholms kommun och RF Sisu.

8 december – Fortbildning mot hedersrelaterat våld och förtryck

En basutbildning för yrkesverksamma med Nationella kompetensteamet inom hedersproblematik för att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och vilket stöd som finns att få. Ett exempel på ett långsiktigt arbete är värdegrundsmodellen Bygga broar som också tas upp.

Plats: Digital föreläsning.

Arrangör: Tidaholms kommun.

Kontakt

Malin Gustafsson

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 64 46

E-post: malin.gustafsson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:14 oktober 2020