Om Tidaholmsförslag

Tidaholmsförslag är en möjlighet för dig som är Tidaholmare att lämna in dina idéer om hur kommunen kan utvecklas. Alla som är intresserade av Tidholms kommuns utveckling kan också rösta på eller kommentera andras förslag. När ett förslag fått fler än 50 röster under röstningsperioden, som är 90 dagar, kommer det att tas upp politiskt.

Här hittar du all information du behöver om hur du lämnar ett förslag och vad som händer med det sedan.

Om du behöver hjälp med att lämna, eller rösta på, ett förslag är du välkommen att höra av dig.

Skapa ett konto

För att kunna lämna ett Tidaholmsförslag samt kommentera och rösta på andras förslag måste du skapa ett konto. Det gör du genom att registrera dig med namn och kontaktuppgifter. Det är bara ditt namn som kommer att synas på webbsidan när du lämnar förslag, kommenterar och röstar. Vi behöver din e-postadress för att kunna bekräfta ditt konto och hålla dig uppdaterad på vad som händer med ditt förslag.

Lämna ett förslag

Vad kan ett förslag handla om?

Förslaget ska gälla Tidaholms kommuns verksamhet, alltså det som kommunen har ansvar för och möjlighet att besluta om.

Tidaholmsförslag får inte bryta mot svensk lag, vara diskriminerande eller på andra sätt olämpliga. De får inte heller innehålla sekretessinformation eller handla om frågor som rör en enskild person.

Innan du lämnar ett eget förslag bör du titta igenom de förslag som finns. Om det finns ett förslag som är likt ditt kan det vara bättre att du röstar på det.

Om du vill lämna ett förslag, en synpunkt eller göra en felanmälan gällande något i kommunens dagliga service ska du göra det på sidan Synpunkter och felanmälan istället för att lämna ett Tidaholmsförslag. Då får du hjälp snabbare.

Vad ska ett förslag innehålla?

I förslaget ska du tydligt berätta vilken åtgärd du vill att Tidaholms kommun ska göra samt beskriva vad det är du vill ska hända och varför.

Ditt förslag ska bestå av en rubrik, en sammanfattning och en beskrivning av din idé. Det går bra att lägga till bilder, filmer och dokument.

Tänk på att skriva så tydligt som möjligt så att andra kan förstå ditt förslag. Var konstruktiv och ha en hänsynsfull ton.

Granskning av förslag

När du skickat in ditt förslag granskas det, därför kan det dröja några dagar innan du ser ditt förslag på webbsidan. Granskningen innebär att en tjänsteperson säkerställer att förslaget uppfyller kriterierna för Tidaholmsförslag.

Vad godkänns inte?

Förslag som inte rör kommunens verksamhetsområde, bryter mot lagar eller på andra sätt är olämpliga kommer inte att publiceras. Förslag publiceras inte heller om det är för likt ett förslag som lämnats de senaste sex månaderna, eller om kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en nämnd beslutat om något liknande de senaste tolv månaderna.

När ditt förslag publicerats

Du får ett e-postmeddelande när ditt förslag publiceras på webbsidan. Ditt förslag är nu aktivt och kan få kommentarer och röster under 90 dagar. Du kan själv marknadsföra ditt förslag för att samla fler röster, till exempel via sociala medier. Det finns dela-knappar i anslutning till ditt förslag.

Förslag som får minst 50 röster under de 90 dagarna det är aktivt kommer att behandlas politiskt. Förslaget ligger ute i 90 dagar även om det kommer upp i 50 röster tidigare.

Tidaholmsförslag som inte kommer upp i 50 röster arkiveras på webbsidan och är fortfarande synliga men går inte att rösta på längre.

Politisk behandling av förslag

Om ditt Tidaholmsförslag får 50 röster eller fler under 90 dagar skickas förslaget till kommunfullmäktige. Där avgörs det hur förslaget kommer beredas innan det kommer tillbaka till kommunfullmäktige för beslut.

Ditt förslag kommer sedan att behandlas politiskt på ett eller flera sammanträden. Det gör att det kan det dröja några månader innan du får besked om vad som har beslutats kring ditt förslag. Att ett förslag får minst 50 röster innebär inte att det är säkert att förslaget kommer bli verklighet. Det är upp till politiken att besluta om förslaget ska genomföras eller inte. Vi meddelar dig via e-post när det finns ett beslut och du är givetvis välkommen att kontakta kansliet om du har fågor om ärendets gång.

Beslutet kommer även publiceras på webbsidan tillsammans med förslaget under Arkiverade Tidaholmsförslag.

Kommentarer

Kommentarer får inte bryta mot svensk lag, vara diskriminerande eller på andra sätt olämpliga. De får inte heller innehålla sekretessinformation eller handla om frågor som rör en enskild person. Samtliga kommentarer granskas innan de publiceras och vi förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som bedöms som olämpliga.

När du kommenterar syns ditt namn ihop med kommentaren.

Kontakt

Sofie Thorsell

Kommunsekreterare

Telefon: 0502-60 60 42

E-post: sofie.thorsell@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:14 mars 2024