Styrande dokument

I nämnder och styrelser beslutar politiker om vad kommunen ska göra. Tjänstemän beslutar hur man ska göra för att uppnå det som besltämts av politiken.

Här kan du ta del av dokument som beskriver hur kommunen ska drivas och uppföljning av det kommunen gjort.

Här hittar du:

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:5 februari 2019