Styrande dokument

I nämnder och kommunstyrelse beslutar politiker vad kommunen ska göra. Tjänstepersoner beslutar hur man ska göra för att uppnå det som bestämts av politiken.

Här kan du ta del av dokument som beskriver hur kommunen ska drivas och uppföljning av det kommunen gjort.

På sidan om samhällsplanering finns dokument som beskriver utveckling av Tidaholm i ett annat perspektiv, höär finns bland annat vår översiktsplan.

Här hittar du:

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:15 januari 2021