Medborgarlöfte från kommun och polis

Medborgarlöftet som årligen skrivs mellan kommunen och polisen handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område.

Löftet 2022

Under 2022 kommer polisen och Tidaholms kommun att fortsätta fokusera på bekämpning av narkotika bland unga. Vi kommer även att arbeta med trygghetsskapande åtgårder i trafiken. Syftet är att minska narkotikaanvändandet bland unga samt att minska felbeteenden och lagöverträdelser i trafiken.

Arbetet tidigare år har gett god effekt och därför kommer arbetet att gå vidare på ett likande sätt.

Fokusområden är främst centrum och dess närområde då det är dessa platser som återkommande nämns i dialog med medborgarna i Tidaholm.

Kontakt

Anna-Lena Mann

Kommunpolis, Tidaholm

Telefon: 114 14

E-post: anna-lena.mann@polisen.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:14 september 2022