Brottsförebyggande arbete

Att skapa trygghet och arbeta preventivt med insatser som gör att färre brott begås är positivt ur både ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Det gör att alla vinner på brottsförebyggnade arbete. Det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, har i uppdrag att organisera och följa upp det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Tidaholm.

I Tidaholms kommun finns ett utvecklat samarbete mellan kommunen, polisen, fastighetsägare och företagare där man genom utbyte av information och gemensamma analyser kan sätta in åtgärder så snart ett behov identifierats. Samverkan kallas Effektiv samordning för trygghet (EST).

Prioriterade områden

För att kunna säkerställa att arbetet ger resultat tar BRÅ fram prioriterade områden. Till dessa knyts mål som sedan följs upp genom olika indikatorer. De prioriterade områdena är:

  1. Trygga och säkra miljöer
  2. Trafiksäkerhet
  3. Inbrott och skadegörelse
  4. Narkotika

Effektiv samordning för trygghet (EST)

Effektiv samordning för trygghet (EST) används inom kommunen och är ett arbetsätt som utgår ifrån regelbundna avstämningar med ett stort antal aktörer. Här rapporterar såväl polis som företagare, fastighetsägare och kommunens olika verksamheter in olika störningar och begångna brott. Genom att samla all information skapas en lokal lägesbild och mönster, och till exempel ökade störningar på en särskild plats kan snabbt identifieras.

När ett problem är identifierat genomförs en orsaksanalys. När roten till problemet är identifierat anpassas åtgärder för att komma till rätta med den bakomliggande orsaken. I orsaksanalysen används BRÅ:s riktlinjer för orsaksanalys Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. När insatser genomförs dokumenteras dessa och arbetet följs upp. Eftersom det görs regelbundna avstämningar går det snabbt att se om en insats fått önskad effekt.

Trygghetsvandringar

För att få invånarnas perspektiv på den offentliga miljön har BRÅ beslutat att årligen genomföra trygghetsvandringar i kommunen. Då bjuds allmänheten in att tycka till om trygghet, trafiksäkerhet och tillgänglighet i valda områden. De senaste trygghetsvandringarna har genomförts i centrala Tidaholm och i Ekedalen.

Kontakt

Pema Malmgren

Kultur- och fritidschef

Telefon: 0502-60 64 01

E-post: pema.malmgren@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:14 september 2022