Tidiga insatser - konferens 7 november

Välkommen till en konferens om hur Tidaholms kommun jobbar med tidiga insatser. Vi beskriver vårt arbetssätt och delar med oss av erfarenheter. Dagen kommer att innehålla fyra seminarier med olika inriktningar.

Konferensen passar dig som arbetar med folkhälsa, skol- eller förskoleutveckling, sysselsättning för unga eller är kommunalpolitiker med ansvar för dessa frågor.

Konferensen är den 7 november kl. 9-15 (fika till och med kl. 9.30) i Bibliotekshuset i Tidaholm. Lunch ingår i dagen.

Program

Dagen innehåller fördjupande informationspass om fyra satsningar på temat Tidiga insatser i Tidaholm.

Trygghet och studiero

Ett främjande och systematiskt arbete med trygghet och studiero (lekro) redan i förskolan. Konkreta exempel på hur förskolorna arbetar med regler, samsyn i praktiken och vikten av gemensamma begrepp och förklaringsmodeller.

SAM-KRAFT

Ett tre-professionellt team som jobbar förebyggande tillsammans med familj och förskola kring barn med utmanande beteende. Tillsammans ger vi barnen förutsättningarna att lyckas i sina vardagsmiljöer. SAM-KRAFT presenterar en framgångsrik arbetsmodell som fungerar i praktiken.

Närvaroteamet

En tvärprofessionell satsning i samverkan mellan skola, socialtjänst och ungdomsmottagning. Teamet arbetar för att öka närvaron för elever i främst årskurs 7-9 med problematisk frånvaro.

Ung Arena

Samverkan är ledordet för Ung Arena. Här får den som är 15-24 år och inte studerar coaching och snabb uppföljning av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunens aktörer. Målet är sysselsättning för alla!

Anmälan

Välkommen med din anmälan! Om du är anställd i Tidaholms kommun är konferensen kostnadsfri annars kostar deltagande 350 kronor vilket faktureras i efterhand.

AnmälanJag är anställd i Tidaholms kommun * (obligatorisk)
Jag är anställd i Tidaholms kommunGäller dig som inte är anställd i Tidaholms kommun

Önskar du någon särskild kost, ex. vegetariskt eller glutenfritt, skriv det här
Får vi hantera dina personuppgifter? * (obligatorisk)
Får vi hantera dina personuppgifter?

För att kunna anmäla dig behöver vi veta vem du är och ha din e-postadress. Vi kommer inte att använda informationen i något annat syfte än att informera om konferensen.

Kontakt

Malin Gustafsson

Folkhälsostrateg

Telefon: 0502-60 64 46

E-post: malin.gustafsson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:1 oktober 2018