Folkhälsa

Det lokala folkhälsoarbetet är ett samarbete mellan Tidaholms kommun och Västra Götalandsregionen. Målet är en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

Prioriterade områden

Vi arbetar för att skapa ett socialt hållbart samhälle där människor kan må bra och utvecklas. Arbetet med tidiga insatser är prioriterat.

2018 sker aktiviteter främst inom följande målområden:

  • Psykisk hälsa och fullföljda studier
  • Ett stärkt föräldraskap
  • Våld i nära relation och barn som anhöriga
  • Kost, rörelse och miljö
  • Mänskliga rättigheter, dialog och information

Ansökan om folkhälsomedel

Folkhälsorådet stöttar lokala satsningar som främjar hälsan för en grupp invånare. Har din verksamhet, förening eller organisation en idé som kan bidra till folkhälsan? Välkommen att ansöka om folkhälsomedel.

En individuell bedömning görs av varje ansökan utifrån ett antal kriterier. Ansökan lämnas till kommunens folkhälsostrateg senast tre veckor innan folkhälsorådets möten.

Kontakt

Malin Gustafsson

Folkhälsostrateg

Telefon: 0502-60 64 46

E-post: malin.gustafsson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:7 maj 2018