Kommunala råd

Råd är forum för samråd och utbyte av information mellan kommunen och företrädare för intresseföreningar, organisationer eller myndigheter i frågor som rör gemensamma intressen.

Här finns information om:

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:26 maj 2019