Röstsedel stoppas i urna

Folkomröstning: Lindängen

Den 5 september genomfördes en folkomröstning om äldreboendet Lindängens verksamhet. 37,66 % av alla röstberättigade valde att rösta och av dem röstade 83,80 % ja, 13,62 % nej och 2,37 % avstod genom att rösta blankt. I nyheten slutgiltigt resultat i Folkomröstningen 5/9 finns information om röstandet i respektive omröstningsdistrikt.

Information inför folkomröstningen

Nedan finns informationen som gällde innan folkomröstningen. Informationen är därmed inte aktuell nu utan ser ut som den gjorde innan folkomröstningen genomfördes.

Bakgrund till Folkomröstningen

2020-06-16 beslutade Social- och omvårdnadsnämnden att stänga det särskilda boendet Lindängen i Ekedalen som en del i nämndens anpassningsåtgärder.

Ekedalens samhällsförening har sedan lämnat in en skrivelse samt namnunderskrifter till kommunfullmäktige där de yrkar på att frågan avgörs genom folkomröstning med stöd av de ingivna namnunderskrifterna. Rubriken på namnlistorna är ”Folkinitiativet för låt Lindängen leva – Trygghet, omtanke i en god livsmiljö”.

I januari beslutade kommunfullmäktige om folkomröstning och i juni fastställdes att den kommer att hållas den 5 september med förtidsröstning från den 23 augusti.

Frågeställningen lyder:

"Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara kvar?"

Det kommer att gå att rösta ja eller nej, samt rösta blankt.

Information in English:

Read about the referendum in Engligh on this link.

Hur förtidsröstar jag?

Förtidsröstning sker mellan den 23 augusti och 4 september i stora salen på Stadsbiblioteket, Södra Kungsvägen 8.

För att förtidsrösta måste du ha med dig en giltig id-handling. Om du inte har någon så kan du låta en annan person styrka din identitet förutsatt att den personen kan visa giltig id-handling.

Du måste även ha ditt röstkort. Detta får du hem i brevlådan senast den 23 augusti. Förtidsröstningslokalen kan skriva ut ett dublettröstkort om du inte har ditt röstkort med dig när du förtidsröstar.

Har du inte fått ditt röstkort eller tappat det kan du beställa ett nytt hos kommunen via telefon 0502-60 66 80.

Förtidsröstningslokalen ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Har du frågor om tillgängligheten så kan du kontakta kommunen på 0502-60 66 80 eller via e-post tidaholms.kommun@tidaholm.se

Tidaholms kommun kommer även att genomföra förtidsröstning på kommunens särskilda boende. Där finns det möjlighet för boende, anhöriga och personal att förtidsrösta. Vänd dig till ditt aktuella boende för mer information om tid och plats.

Klicka här om du vill veta hur förtidsröstning går till. Pdf, 1.1 MB.

Öppettider:

 • 23 augusti kl. 10-18
 • 24 augusti kl. 10-16
 • 25 augusti kl. 10-18
 • 26 augusti kl. 10-18
 • 27 augusti kl. 10-16
 • 28 augusti kl. 10-13
 • 30 augusti kl. 10-18
 • 31 augusti kl. 10-16
 • 1 september kl. 10-18
 • 2 september kl. 10-18
 • 3 september kl. 10-16
 • 4 september kl. 10-13

Hur röstar jag på plats?

Du är som väljare bunden till ett av Tidaholms 7 omröstningsdistrikt. Det är din folkbokföringsadress som styr vilket omröstningsdistrikt du tillhör och vilken omröstningslokal du kan rösta i den 5 september.

På röstkortet står vilket omröstningsdistrikt du tillhör och i vilken omröstningslokal du kan rösta på omröstningsdagen. Du kan inte rösta i någon annan omröstningslokal på omröstningsdagen än den som står på ditt röstkort.

På röstkortet hittar du även omröstningslokalens adress och öppettider. Alla omröstningslokaler i Tidaholms kommun kommer att vara öppna 09.00-18.00 på omröstningsdagen.

När du röstar på plats i omröstningslokal 5 september råder inget krav på röstkort, men det underlättar processen om du har det. Du måste dock kunna styrka din identitet med en giltig id-handling.

Klicka här om du vill veta hur röstningsprocessen går till. Pdf, 760.4 kB.

Hur får jag mitt röstkort?

Ditt röstkort skickas ut av Tidaholms kommun i mitten av augusti. Senast 23 augusti ska alla med rösträtt ha fått sitt röstkort hem i brevlådan.

Har du inte fått ditt röstkort eller tappat det kan du beställa ett nytt hos kommunen via telefon 0502-60 66 80.

Förtidsröstningslokalen kan skriva ut ett dublettröstkort om du inte har ditt röstkort med dig när du förtidsröstar.

Behöver du hjälp att rösta på plats?

Du som inte själv kan göra i ordning din röst kan be någon i röstningslokalen om hjälp. Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig. Du kan också be någon av röstmottagarna om hjälp. Röstmottagarna får inte berätta för någon vad du har röstat på.

Alla röstningslokaler ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Om du ändå inte kan ta dig in i en lokal för röstmottagning, kan röstmottagarna hämta din röst utanför lokalen.

Har du frågor om tillgängligheten i specifika lokaler, kontakta kommunen på telefon 0502-60 66 80 eller via e-post tidaholms.kommun@tidaholm.se

Kan du inte ta dig till röstlokalen?

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal finns två möjligheter för dig att rösta.

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till din omröstningslokal eller till förtidsröstningslokalen. Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Du kan inte budrösta innan den 23/8 då materialet börjar lämnas ut.

Det kan du beställa hos kommunen på telefon 0502-60 66 80 eller via e-post tidaholms.kommun@tidaholm.se

Ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan du rösta via kommunens ambulerande röstmottagning.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en förtidsröstningslokal.

Det är alltid två röstmottagare som tar emot din röst och du behöver kunna identifiera dig med giltig id-handling.

Kontakta kommunen på telefon 0502-60 66 80 eller via e-post tidaholms.kommun@tidaholm.se för att boka ambulerande röstmottagare.

OBS! Ambulerande röstmottagare åker enbart till adresser i Tidaholms kommun.

Får jag rösta i folkomröstningen?

Rösträtt vid kommunal folkomröstning har den som är folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och:

 1. är medborgare i Sverige eller en annan av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare), eller
 2. är medborgare i Island eller Norge, eller
 3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen. En unionsmedborgare som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481) inte ska folkbokföras här, har också rösträtt.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före omröstningsdagen

Hur röstar jag smittsäkert?

Det är viktigt att du ska känna dig säker när du går och röstar. Vi arbetar därför intensivt med att smittsäkra folkomröstningen. Vi följer rådande restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

Bland annat kommer valskärmarna att torkas av med ytdesinfektion mellan varje väljare och röstmottagarna kan komma att bära munskydd, visir samt handskar. Vi följer noggrant utvecklingen av pandemin och vidtar de åtgärder som behövs för att göra din röstning så smittsäker som möjligt.

Att tänka på

 • Förtidsrösta - genom att förtidsrösta undviker du trängsel i omröstningslokalerna
 • Stanna hemma vid minsta symptom
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
 • Använd handdesinfektion i röstningslokalen
 • Följ hänvisade vägar in och ut ur röstningslokalen
 • Följ alltid röstmottagarnas hänvisningar

Vad är folkomröstning och folkinitiativ?

Kommunfullmäktige kan besluta om att hålla en lokal folkomröstning, antingen på eget initiativ eller på begäran från medborgarna via ett folkinitiativ.
Om minst tio procent av de röstberättigade invånarna i kommunen begär en folkomröstning, samt att mindre än två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det, så måste en folkomröstning hållas.

Läs mer om folkröstning här.

När får jag veta resultatet av folkomröstningen?

När omröstningslokalerna stänger räknas alla röster och kommunen sammanställer ett preliminärt resultat. Förhoppningen är att kunna presentera detta under kvällen den 5 september. Information kommer att publiceras på kommunens webbplats, tidaholm.se.

Tisdagen den 7 september sker en slutgiltig rösträkning. Rösträkningen sker i stora salen i Bibliotekshuset och är öppen för åskådare. När alla röster är räknade för andra gången finns ett slutgiltigt resultat.

Resultatet i folkomröstningar är alltid vägledande. Det innebär att det är politikerna i kommunfullmäktige som avgör hur valresultatet ska tolkas och besluta om eventuella åtgärder. För information om vad olika partier har för åsikter gällande folkomröstningen och tolkningen av resultatet kan du vända dig till respektive parti. Kontaktuppgifter till alla partier med mandat i Kommunfullmäktige hittar du på sidan om Kommunfullmäktige.

Kontakt

Marie Anebreid

Valsamordnare

Telefon: 0502-60 66 80

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:8 september 2021