Sammanträdes­protokoll från Samordningsförbundet Skaraborg 2024-07-04

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer: §§ 1-6

Anslaget publicerades: 2024-07-09

Anslaget tas ner: 2024-07-30

Förvaringsplats för protokollet: Samordningsförbundet Skaraborg, Skövde

Kontakt

Jenny Beckman

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se