Sammanträdes­protokoll från nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 2024-06-27

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer: §§ 17-22

Anslaget publicerades: 2024-07-03

Anslaget tas ner: 2024-07-24

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsskydd mellersta Skaraborg, Falköping

Kontakt

Jenny Beckman

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se