Sammanträdes­protokoll från social- och omvårdnadsnämnden 2024-06-25

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil på instansens sida under Politisk organisation. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer: §§ 69-83

Anslaget publicerades: 2024-06-27

Anslaget tas ner: 2024-07-19

Förvaringsplats för protokollet: Social- och omvårdnadskontoret, Stadshuset Tidaholm

Kontakt

Jenny Beckman

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se