Kungörelse Dala grustag, Tidaholms och Falköping kommuner

Miljöprövningsdelegationen har den 13 juni 2024 gett Dala Grustag AB tillstånd enligt miljöbalken till sand- och grustäkt på fastigheterna Brissmestorp 1:1 i Tidaholms kommun samt Häggatorp 1:13 och Dala 4:5 i Falköpings kommun

Tillståndet gäller för uttag av totalt 390 000 ton sand och grus, med ett högsta årligt uttag av 49 990 ton. Tillståndet gäller i tio år.

Beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Västra Götaland (Södra Hamngatan 3 i Göteborg) och hos kommunkansliet eller motsvarande i Tidaholms och Falköpings kommuner. Det går också att kontakta Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00 Länk till annan webbplats..

Överklagan
Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstorlen. Överklagandet ska ha kommit in senast den 18 juli 2024.

Överklagan kan skickas in via

E-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se
Post till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg

Ange diarienummer 39428-2023

Kontakt

Jenny Beckman

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se