Sammanträdes­protokoll från nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 2024-05-23

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer: §§ 10-16

Anslaget publicerades: 2024-05-31

Anslaget tas ner: 2024-06-21

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsskydd Mellersta Skarborg

Kontakt

Jenny Beckman

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se