Sammanträdes­protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2024-05-23.

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil på instansens sida under Politisk organisation. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer: §§ 60-71

Anslaget publicerades: 2024-05-31

Anslaget tas ner: 2024-06-24

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Tidaholm

Kontakt

Jenny Beckman

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se