Kungörelse slutlig sammanräkning

Slutlig rösträkning av valet till Europaparlamentet kommer att påbörjas måndagen den 10 juni 2024 klockan 08.15 och beräknas vara avslutad senast den 14 juni 2024. Sammanräkningen sker i länsstyrelsens lokaler på Ekelundsgatan 1 i Göteborg.

Kontakt

Jenny Beckman

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se