Sammanträdes­protokoll från barn-och utbildningsnämnden 2024-01-25

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil på instansens sida under Politisk organisation. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer: §§ 1-9, §§ 11-13.

Anslaget publicerades: 2024-02-08

Anslaget tas ner: 2024-03-01

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Tidaholm

Kontakt

Jenny Beckman

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se