Sammanträdes­protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2023-01-17

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer: §§ 1-9

Anslaget publicerades: 2023-01-23

Anslaget tas ner: 2023-02-14

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Tidaholm

Kontakt

Jenny Beckman

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se