Sammanträdes­protokoll från kommunfullmäktige 2022-08-29

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer: §§ 89-94

Anslaget publicerades: 2022-09-07

Anslaget tas ner: 2022-09-29

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Tidaholm

Kontakt

Jenny Beckman

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se