Sammanträdes­protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2022-06-16

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer: §§ 76-92

Anslaget publicerades: 2022-06-23

Anslaget tas ner: 2022-07-15

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Tidaholm

Kontakt

Jenny Beckman

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se