Sammanträdes­protokoll från valnämnden 2022-04-28

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer: §§ 12-30

Anslaget publicerades: 2022-04-28

Anslaget tas ner: 2022-05-20

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Tidaholm

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se