Sammanträdesprotokoll från social- och omvårdnadsnämnden 2021-09-28

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer: §§ 74-86

Anslaget publicerades: 2021-10-07

Anslaget tas ner: 2021-10-29

Förvaringsplats för protokollet: Social- och omvårdnadskontoret, Stadshuset Tidaholm

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se