Sammanträdes­protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2021-06-10

Protokollet avseende § 77 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer: § 77

Anslaget publicerades: 2021-06-10

Anslaget tas ner: 2021-07-02

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Tidaholm

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se