Sammanträdes­protokoll från nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 2021-05-20

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer: §§ 10-20

Anslaget publicerades: 2021-06-02

Anslaget tas ner: 2021-06-23

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsskydd mellersta Skaraborg, Falköping

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se