Sammanträdes­protokoll från social- och omvårdnadsnämnden 2020-11-17

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer: §§ 101-112

Anslaget publicerades: 2020-11-20

Anslaget tas ner: 2020-12-12

Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Stadshuset Tidaholm

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se