Sammanträdes­protokoll från Samordningsförbundet Östra Skaraborg au 2020-08-25

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer: §§ 1-6

Anslaget publicerades: 2020-10-06

Anslaget tas ner: 2020-10-27

Förvaringsplats för protokollet: Samordningsförbundet Östra Skaraborg

  • Protokoll förvaras på Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se