Torghandel

Ett trevligt och uppskattat inslag i centrum är handel på Gamla Torget under onsdagar och lördagar. Utbud och antal försäljningsställen kan variera under året och efter säsong.

Tider för försäljning

Försäljningen får börja tidigast kl. 06.30 och avslutas senast kl. 18 på onsdagar och kl. 16 på lördagar.

Torghandel får bedrivas helgfria onsdagar och lördagar. Om torgdag infaller på en helgdag, får torghandeln pågå närmast föregående vardag. På påskafton, pingstafton, midsommarafton och nyårsafton får torghandel inte pågå efter kl. 13.

Bokning av plats

Vi har fasta saluplatser som är uppdelade i kvartal.

  • Kvartal 1: 1 januari - 31 mars
  • Kvartal 2: 1 april - 30 juni
  • Kvartal 3: 1 juli - 30 september
  • Kvartal 4: 1 oktober - 31 december

För att boka en tillfällig saluplats behöver man kontakta kommunens torgvärd före planerad ankomsdag.

På torgdag ska försäljare infinna sig på Gamla Torget för anvisning av plats senast kl. 7.

Fordon

Efter urlastning av varor ska fordon vara bortkörda från torget senast kl. 9.00. Under försäljningstiden får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. Ilastning av varor får ske tidigarst kl. 13.30.

Avgift för saluplats på Gamla Torget

Avgift för saluplats på Gamla Torget (enligt taxa 2022)

Torghandel

Pris inkl moms

Fast saluplats (3,0 x 3,3 meter) inklusive el

700 kr per kvartal

Tillfällig saluplats (3,0 x 3,3 meter)

150 kr per dag

- Eluutag från avsedd kommunal anslutning

45 kr (exkl moms) per dag

Kostnad för eventuell kommunal avfallshantering eller tillgång till kommunalt vatten och avlopp ingår ej i avgiften för torghandel utan faktureras separat enligt gällande taxa.


Var hittar jag lokala ordningsföreskrifter och fullständig taxa för torghandel?

Kontakt

Torgvärd

Telefon: 0706-31 83 46

Telefontid: tisdagar kl. 8-16 samt onsdagar kl. 6.45-13

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:7 maj 2024