Torg och allmän plats

Allmän plats är generellt sett gator, trottoarer, torg, parker och grönområden.

Tillstånd krävs alltid för att få använda en sådan plats.

Det kan gälla uteservering, trottoarpratare och annan skyltning, cirkus, tivoli, musikarrangemang, torgmöten, bilparader, uppställning av byggnadsställningar, containrar och försäljningsstånd med mera.

Söka tillstånd

För att få nyttja och driva verksamhet på allmän plats krävs tillstånd. Tillstånd för nyttjande av allmän offentlig plats söks hos Polismyndighetenlänk till annan webbplats, telefon 114 14. Det är viktigt att söka tillstånd i god tid.

Trottoarpratare och affischering

Trottoarpratare

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med polismyndigheten, Tidaholms Handel och övriga näringsidkare utarbetat riktlinjerPDF för hur trottoarpratare ska vara utformade och placerade.

Affischering och skyltar

Affischering tillåts främst i samband med evenemang som har särskild betydelse för Tidaholms medborgare. Val av plats görs i samråd med gatuingenjör enligt fastställda riktlinjerPDF.

Avgifter

Vilka avgifter kommunen debiterar regleras i taxa för upplåtelse av offentlig plats.

Ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter beslutas av kommunfullmäktige och är ett tillägg till den svenska lagstiftningen ordningslagenlänk till annan webbplats.

Flera tillstånd kan behövas

Du kan behöva söka flera olika tillstånd för att få arbeta på kommunal mark.

Kontakt

Marcus Bostöm

Enhetschef

Telefon: 0502‑60 62 09

E-post: marcus.bostrom@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:1 oktober 2020