Torg och allmän plats

Offentlig plats är ett annat namn för allmän plats. Platser där allmänheten kan röra sig fritt är oftast offentlig plats, till exempel torg, parker, trottoarer, gator, parker och grönområden.

Tillstånd krävs alltid för att få använda en sådan plats.

Det kan till exempel vara för evenemang, uteserveringar, trottoarpratare och annan skyltning, cirkus, tivoli, musikarrangemang, torgmöten, bilparader, försäljningstånd och vid uppställning av byggnadsställning eller container.

Söka tillstånd

För att få nyttja och driva verksamhet på allmän plats krävs tillstånd. Tillstånd för nyttjande av allmän offentlig plats söks hos Polismyndigheten Länk till annan webbplats., telefon 114 14. Det är viktigt att söka tillstånd i god tid.

Om nyttjandet gäller en offentlig plats som kommunen äger eller är huvudman för ska kommunen yttra sig till tillståndsmyndigheten innan tillstånd kan ges.

Tillståndsprocessen ska bland annat säkerställa att försäljning, serveringar, skyltar och liknande fungerar i samspel med gående, cyklister och bilister.

Riktlinjer för offentlig plats

För att kunna håll en viss ordning i det offentliga rummet, inte minst för att garantera framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet, har kommunen fastslagit vissa generella villkor. Dessa villkor uttrycks i form av en riktlinje för offentlig plats.

Här hittar du kommunens riktlinjer om vad som gäller för:

 • Uteserveringar
 • Food trucks, försäljningsvagnar och liknande
 • Varuvisning
 • Bokbord
 • Marschaller
 • Planteringskärl
 • Markiser och parasoller
 • Reklam, till exempel affischer, banderoller, flaggor, skyltar och trottoarpratare
 • Byggarbeten, till exempel byggnadsställningar och uppställning av container
 • Motionslopp
 • Tävlingslopp

Ordningsföreskrifter

Vissa frågor om nyttjande av offentlig plats regleras i ordningslagen Länk till annan webbplats., eller i av kommunfullmäktige antagna lokala ordningsföreskrifter.

Avgifter

Vilka avgifter kommunen debiterar regleras i taxa för upplåtelse av offentlig plats.

Flera tillstånd kan behövas

Du kan behöva söka flera tillstånd för att få nyttja en offentlig plats till annat syfte än vad platsen är avsedd för:

Kontakt

Peter Lann

Utvecklingsledare

Telefon: 0502‑60 60 98

E-post: peter.lann@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:12 mars 2024