Samhällsbetalda resor, färdtjänst

Här hittar du information om olika möjligheter till resande inom kommunen, om kollektivtrafik, färdtjänst med mera.

Information om skolskjuts finns under rubriken barnomsorg & utbildning.

Kollektivtrafik

Västtrafiks hemsida Länk till annan webbplats. finns information om buss- och tågtrafiken inom Västra Götalands län. Där hittar du också information om lokala resor. Mer information om tågresor hittar du hos SJ Länk till annan webbplats..

Seniorkort

Tidaholms kommun erbjuder sina invånare som är 75 år och äldre ett seniorkort med seniorbiljett. Med seniorbiljetten kan du resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken i den kommun du är folkbokförd.

Obs! Den 4 november förändras Västtrafiks zonindelning och din seniorbiljett blir då giltig i hela zon C. Se ny zonindelning här Pdf, 205.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Du behöver inte göra något, seniorbiljetten uppdateras automatiskt till den nya giltigheten. På Västtrafiks hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om förändringen och hur den påverkar din seniorbiljett.

Färdtjänst

Färdtjänst kan, efter individuell prövning, beviljas den som är folkbokförd i Tidaholms kommun och som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer enligt lagen (SFS 1997:736) Länk till annan webbplats. om färdtjänst.

Ansökan

Ansökan sker skriftligt på en blankett och bör för en snabbare handläggning kompletteras med ett läkarutlåtande. Vårdcentralen har underlag för läkarutlåtande som är speciellt framtaget för dig som söker färdtjänst. Viktigt är att den inom vården som skriver utlåtandet använder korrekt blankett.

Bedömning

Definitionen på varaktigt funktionshinder är att det varar i minst tre månader.

Vid bedömning om du har rätt till färdtjänst tar vi hänsyn till funktionshindrets art och varaktighet, samt vilka möjligheter du har att klara resor i den allmänna kollektivtrafiken. Hög ålder, dåliga bussförbindelser och avsaknad av körkort är inte skäl till att beviljas färdtjänst.

Handläggning

Handläggningstiden kan variera, målsättningen är att ett ärende ska ta i snitt fyra veckor att handlägga från det att ansökan inkommit till kommunen. Handläggningstiden kan vara kortare eller längre beroende på funktionshindrets art samt om läkarutlåtande är bifogat ansökan.

Observera att handläggningstiden för färdtjänst är längre än normalt under sommaren, då våra handläggare har semester vissa veckor.

Tidsbegränsning

Tillståndets giltighetstid varierar beroende på funktionshindrets art. Om tillståndet gått ut och du är i fortsatt behov av färdtjänst behöver du ansöka på nytt. För att förhindra avbrott i ditt färdtjänsttillstånd rekommenderar vi att du gör en ny ansökan minst fyra veckor innan tillståndet går ut.

Medresenär

Den färdtjänstberättigade får ta med en medresenär på resan i mån av plats i fordonet. Medresenären ska stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade och betalar samma avgift.

Ledsagare

Ledsagare beviljas åka med när funktionshindret medför behov av hjälp i fordonet under själva färden. Ledsagaren ska stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade och reser utan kostnad.

OBS! Från 1 februari 2021 gäller ett nytt färdtjänstreglemente för kommunerna i Skaraborg

Regionfärstjänsten försvinner och det nya färdtjänstområdet innefattar nu hela Västra Götalands län samt de angränsande kommunerna Askersund, Habo, Kristinehamn, Laxå och Mullsjö.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst kan sökas i hemkommunen av personer som på grund av stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Riksfärdtjänst är en särskild anpassad kollektivtrafik i din hemkommun för vilken lagen (SFS 1997:735) om riksfärdtjänst Länk till annan webbplats. gäller. En riksfärdtjänstresa avser resa inom Sverige, där en av adresserna ligger utanför färdtjänstområdet.

Rätt till riksfärdtjänst har person med stor och varaktig funktionsnedsättning (minst tre månader), som på grund av detta har väsentliga svårigheter att utan hjälp resa med allmänna kommunikationer. Ändamålet med resan ska vara rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Resan görs med allmänna kommunikationer med en ledsagare eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon. Riksfärdtjänst bekostas ej om resan av någon anledning bekostas av det allmänna.

Medresenär

I riksfärdtjänstlagen finns inte begreppet medresenär, men det används ofta av kommunen som ett komplement i riksfärdtjänstlagen. Medresenär avser en resenär, som reser utan att vara ledsagare och som färdas i sällskap med den som har fått tillstånd till riksfärdtjänst. Det är ofta någon anhörig, vän eller bekant.

Ledsagare

En ledsagare avser en person som måste medfölja tillståndshavaren för att riksfärdtjänstresan skall kunna genomföras. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Ledsagaren reser utan kostnad.

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst sker skriftligen för varje enskild resa senast 15 arbetsdagar innan önskat avresedatum. I samband med storhelger kan det krävas att ansökan ska vara inkommen tidigare.

Kontakt

Susanne Swärd

Trafikansvarig

Telefon: 0502-60 61 00

Telefontid: Måndag - fredag 9.30-12.00

E-post: susanne.sward@tidaholm.se

Erika Vikström

Handläggare

Telefon: 0502-60 60 75

E-post: erika.vikstrom@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 juli 2024