Häckar och buskage

Klipp häcken Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.! Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt. Nedan finns information om vad du som fastighetsägare bör göra för att förbättra den.

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Det minskar risken för olycksfall och vägmärken blir lättare att se.

  • över gångbana bör den fria höjden vara minst 2,5 meter
  • över cykelväg minst 3,2 meter
  • över körbana minst 4,6 meter 

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 meter åt vardera hållet.

Var står reglerna?

  • Enligt kommunstyrelsens beslut 1995-12-11 åligger det fastighetsägaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.
  • Enligt Plan och Bygglagen (PBL) ska ägare till tomter som tagits i anspråk för bebygglese tillse att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för trafiken inte uppkommer.

Mer information och tips att tänka på

Mer information och bilder hittar du i vår broschyr Klipp häcken Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.!

Kontakt

Ninni Hellqvist

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 11

E-post: ninni.hellqvist@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:7 maj 2024