Pågående projekt

Tidaholm är inne i en expansiv fas med många pågående projekt. En del är byggprojekt som kommunen själv bygger och ansvarar för.

Nedan kan du läsa mer om några av de projekt som är på gång just nu.

Vårt störta projekt just nu är vår nya stadsdel, här kan du läsa mer om Rosenberg.

Rondell - Stallängsvägen/Södra Rosenberg

Vecka 14 påbörjades anläggandet av den nya cirkulationsplatsen på Stallängsvägen i höjd med Södra Rosenberg och Siggestorps återvinningscentral. Arbete väntas pågå april-maj.

Vägen kommer inte vara avstängd för biltrafik, men under byggnationstiden råder begränsad framkomlighet.

Rondellens placering längs Stallängsvägen rödmarkerad.

Murgatan

Under vår-sommar 2019 byggs Murgatan i Hägnelunds industriområde ut. Samtidigt sker en uppdatering av VA-ledningar på plats.

Arbetet ska inte påverka framkomligheten till anstalten eller övriga verksamheter i området.

Arbetet väntas färdigt sommar 2019.

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:9 maj 2019