Pågående projekt

Tidaholm är inne i en expansiv fas med många pågående projekt. En del är byggprojekt som kommunen själv bygger och ansvarar för.

Nedan kan du läsa mer om några av de projekt som är på gång just nu.

Vårt störta projekt just nu är vår nya stadsdel, här kan du läsa mer om Rosenberg.

Rondell - Stallängsvägen/Södra Rosenberg

Vecka 14 påbörjades anläggandet av den nya cirkulationsplatsen på Stallängsvägen i höjd med Södra Rosenberg och Siggestorps återvinningscentral. Arbete väntas pågå april-maj.

Vägen kommer inte vara avstängd för biltrafik, men under byggnationstiden råder begränsad framkomlighet.

Rondellens placering längs Stallängsvägen rödmarkerad.

Stallängsvägen gång- och cykelväg

Stallängsvägen i Tidaholms tätort har under hösten 2018 byggas ut med en gång- och cykelväg. GC-vägen förlades på västra sidan vägen och löper från Södra Ringvägen in mot Tidaholms centrum. Mindre målningsarbeten återstår innan arbetet är helt avslutat.

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 april 2019