Lediga tomter för flerbostadshus och villor

Efterfrågan på bostäder och villatomter är stor i Tidaholm idag. Kommunen planerar därför för fler områden för både villor och flerbostadshus de kommande åren. Nedan ser du vilka tomter och områden som finns tillgängliga idag.

Är du intresserad av en tomt i något av nedanstående områden är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.

Tidaholms tätort 

Rosenbergsområdet

Södra Rosenberg är ett nybyggnadsområde i södra delen av Tidaholms tätort där det finns lediga tomter i olika storlekar för både villor, parhus och radhus. 12 st villatomter stod byggklara sommaren 2019 och i juni 2020 stod ytterligare 43 st villatomter klara. Utöver villatomter finns 11 tomter för parhus/grupphus samt en större tomt för flerbostadshus.

Du kan läsa mer om Rosenbergsområdet genom att följa länken lite längre ner i texten.

I Rosenbergsområdet kommer du ha gångavstånd till det mesta som vardagen kräver. Skola och förskola, rekreation och motion, matservering och dagligvaruhandel samt anslutningspunkter för kollektivtrafik och goda förbindelse mot Tidaholms tätort.

Inom 500 meter ligger Rosenbergs idrottsområde med ishall, tennishall och fotbollsområde som enkelt och tryggt kan nås via anslutande gång- och cykelvägar.

Här kan du läsa mer om den nya stadsdelen Rosenberg.

Villatomt:

Om du är intresserad av en villatomt på Rosenberg ska du ställa dig i tomtkö och boka din tomt. Alla tomter på Rosenberg är nu byggklara. Följ länken nedan för att boka en tomt på området.

Parhus/grupphus

Byggnationer på området pågår för fullt och de första familjerna har redan börjat flytta in. Utöver villatomter planeras flertalet parhus i området, vilka genom markanvisning tilldelats Älvsbyhus ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt Pelles Bygg i Falköping ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontakta respektive företag för mer information om projekten.

Hagaområdet

En tomt finns fortfarande ledig vid Everts Stig i Hagaområdet som ligger mellan ån Tidan och Västra Drottningvägen vid utfarten mot Falköping.

Området är omgivet av vacker natur med ett rikt fågelliv. Genom området går även den populära Ånastigen, en 3,6 km lång promenadstig utmed Tidan. Det är lätt att cykla till centrum, skolor och fritidsaktiviteter. Inom ett avstånd av knappt 1 500 meter finns ett antal förskolor med olika pedagogiska inriktningar.

På Haga finns en ledig byggklar villatomt på 1185 kvm med adress Everts Stig 4. Möjlighet finns att ansluta sig till fjärrvärmenätet.

Övriga orter

Folkabo

Folkabo är en småort i västra delen av Tidaholms kommun, med bra kommunikationer till Tidaholm och Falköping samt bra pendlingsmöjligheter till Skövde och Mullsjö/Jönköping. I Folkabo finns både skola (F-6) och förskola.

I Folkabo finns idag en ledig byggbar villatomt på 1642 kvm med adress Sandlidsvägen 21.

Kungslena

Skiss över möjlig bebyggelse enligt det nya förslaget

Planerad ny bebyggelse

En detaljplan har tagits fram för att möjliggöra nybyggnad av ca 8 småhus på ett ca 1 ha stort område i Kungslena by.

Den planerade nya bebyggelsen i Kungslena utformas för att smälta in i den befintliga bykaraktären, där känslan av samlad by och långgatans sträckning genom samhället förstärks. Färgsättning och utformning av den nya bebyggelsen styrs för att stärka känslan av lantlig och småskalig villabebyggelse.

Området kommer börja planeras under 2020 och färdiga tomter förväntas släppas under 2021.

Vill du läsa mer om bostadsområdet i Kungslena kan du göra det under antagen detaljplan för Kungslena.

Kungslena medeltida kyrka

Kungslena Kyrkby

Kungslena ligger i en bygd med starka kulturhistoriska kopplingar med en mängd identifierade fornlämningar som vittnar om jordbrukssamhällets framväxt. Kungslena kyrkby har sitt ursprung i 1200-talet, där bland annat lämningen från Lenaborg minner om Birger Jarls regeringstid i Sverige. Kungslena kyrkby var förr en av länets största byar, och är en viktig förmedlare om den historiska utveckling från Sveriges vagga till nutid. Närheten till den unika naturen kring Varvsberget, fornlämningar som Lenaborg, gravfält och stensättningar samt Kungslenas välbevarande medeltida kyrka belägen mitt i samhället, är alla inslag som gör Kungslena till ett unikt turistmål i regionen.

Läge

Kungslena är ett mindre bysamhälle i nordvästra delen av Tidaholms kommun. Närheten till väg 26 möjliggör bra kommunikationer och pendlingsmöjligheter till Tidaholm (1mil), Skövde (2mil) och Falköping (2mil). I Ekedalen (5km) finns både skola (F-6) och förskola.

Kartor

Här finner du kartor över lediga tomter i Tidaholm

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Tidaholms kommun, översiktskarta.pdföppnas i nytt fönster 478.2 kB 2018-05-11 10.58
Översikt lediga tomter.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2019-09-03 11.39
Hagaområdet.pdföppnas i nytt fönster 238.6 kB 2018-05-11 11.19
Östergatan, kv. Montören.pdföppnas i nytt fönster 147.5 kB 2018-05-11 11.19
Kämpen 5, Kungsbroområdet.pdföppnas i nytt fönster 965.3 kB 2019-09-03 11.16
Folkabo, lediga tomter (grönmarkerade).pdföppnas i nytt fönster 548.1 kB 2018-05-11 11.18
Fröjered, ledig tomt.pdföppnas i nytt fönster 389.5 kB 2018-05-11 11.20

Kontakt

Pernilla Andersson

Utvecklingsledare, tomtbokning

Telefon: 0502-60 60 82

E-post: pernilla.andersson@tidaholm.se

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:24 september 2020