Idrottshallen på Rosenberg tar form

Innuti idrottshallen under konstruktion

Skolan står klar och nu är även idrottshallen på god väg att ta emot elever och föreningar.

Utöver hallen, som kommer att ha en spelyta på 20x40 meter, kommer byggnaden också att ha ett café samt en teorisal för skola och föreningsliv. Till hallen kommer det att finnas läktarplatser för cirka 200 personer och fyra omklädningsrum. Samtliga lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Den nya idrottshallen på Rosenberg beräknas vara färdig hösten 2020.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se