Bostadsrätter planeras på Rosenberg

Två entreprenörer planerar att bygga på Rosenberg. Planerna är parhus i en plan som bildar bostadsrättsförening samt parhus i två plan för försäljning i ägandeform.

Förutom byggklara villatomter för privatpersoner genomförs även ett antal markanvisningar på Rosenberg. Markanvisningar innebär att vissa tomter eller kvarter reserveras till en utvald entreprenör för att uppföra byggnader på. I Rosenberg är det nu klart att Älvsbyhus samt Pelles Bygg i Falköping får gå vidare med att bygga bostäder.

Beslutet fattades i samhällsbyggnadsnämndens möte i november. Planerna är parhus i en plan som bildar bostadsrättsförening samt parhus i två plan för försäljning i ägandeform. Marknadsföring samt försäljning sker via respektive byggbolag, inte via Tidaholms kommun.

Mer information om de planerade bostäderna kommer under våren 2020.

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se