Nytt datum för tomtövertagande etapp 2 på Rosenberg

Det första området på Rosenberg är redan färdigt och de första tomterna överlåtna till nya ägare. Dessvärre överlåtning av etapp 2 blivit framflyttad. Överlåtning kommer att ske senast den 1 juni 2020.

Förändringen utifrån det preliminära datumet beror på att det uppstått oväntade problem i projekteringen. För att säkerställa att entreprenören får god tid på sig att göra ett bra arbete med området har därför det preliminära datumet då de nya ägarna får ta över sina tomter flyttats fram. Det nya datumet är den 1 juni 2020 men förhoppningsvis kan tomterna överlåtas innan dess.

- Givetvis tycker vi att detta är mycket tråkigt och vi förstår att många väntar på sin nya tomt. Att vi flyttar fram datumet så långt beror på att vi inte vill riskera att behöva flytta fram det en gång till om det till exempel blir en hård vinter då arbetet på området inte kan fortskrida. Vi hoppas att tomterna blir klara tidigare men att området håller en hög kvalité är högsta prioritet, säger Pernilla Andersson, ansvarig för tomtbokning.

Kontakt

Pernilla Andersson

Utvecklingsledare, tomtbokning

Telefon: 0502-60 60 82

E-post: pernilla.andersson@tidaholm.se