Många har ställt sig i tomtkö

Tomter på Rosenberg

Intresset för att stå i tomtkö till Rosenberg har varit stort men än finns det möjlighet att ställa sig i kö.

I november planerar kommunen att bokningen av tomter på Rosenberg ska påbörjas. Den som står först i kön ges möjlighet att välja tomt först. Att stå i kön förbinder dig dock inte till att köpa en tomt och hur många som kommer att välja att utnyttja sin köplats och välja en tomt återstår att se. Så trots att kön är lång finns goda möjligheter för dig som ännu inte ställt dig i kö att få en tomt.

Kontakt

Pernilla Andersson

Utvecklingsledare, tomtbokning

Telefon: 0502-60 60 82

E-post: pernilla.andersson@tidaholm.se


Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se