Bostäder

Illustration över det planerade bostadsområdet

På Södra Rosenberg bor du nära natur och rekreation. Din nya villa har naturen som närmaste granne och samtidigt finns stadens service på behändigt avstånd. Det finns 47 villatomter på området. Ett tjugotal familjer har redan flyttat in i sina nybyggda hus - och fler är på väg!

Intresset för tomterna har varit stort och endast en handfull tomter i område 2 finns nu kvar.

Lediga tomter

I dokumentet nedan ser du tomtindelningen. De tomter som redan är bokade är markerade med gult, lediga villatomter är gröna, köpta tomter är orangea. Kartan uppdateras allteftersom bokningar görs.*

* Observera att karta inte alltid uppdateras efter varje bokning.

För privatpersoner

Boka tomt

Från och med den 1 juni 2021 är alla tomter i området klara. Är du intresserad av en tomt så är du välkommen att göra en intresseanmälan (nedan). När du gjort en anmälan tar vi kontakt med dig och du kan reservera och köpa den tomt du är intresserad av.

Du får reservera en tomt under en kortare period, men kan inte längre "boka" tomter under en längre tid.

Anmäl ditt intresse

Vilken typ av hus får jag bygga?

Detaljplanen anger vilken typ av bustadshus som får byggas på olika tomter. I området finns det både tomter som tillåter två plan, ett och ett halvt plan och ett plan. Du får bebygga 30-33 % av tomten, olika exploateringsgrader gäller för olika delar av området.

På kartan nedan ser du hur högt du för bygga på de olika tomterna. Du ser också var du får placera ditt hus och hur stor del av tomten som får bebyggas. Den fullständiga detaljplanen hittar du längst ner på sidan.

Vad kostar en tomt?

Tomterna för småhus kostar 200 kr per kvadratmeter. Eftersom tomterna är olika stora beror det totala priset på vilken tomt du väljer.

Förutom tomtpriset tillkommer följande kostnader (enligt taxa 2022, *):

Exempel

Om du väljer en tomt som är 900 kvadratmeter kostar den 180 000 kronor. Till det kommer kostnader på 114 413 kronor. Det totala priset för tomten blir 294 413 kronor.

* Priserna kan justeras årligen och ändringar kan förekomma. Om du har frågor kring taxor, olika förutsättningar och villkor kontakta Tidaholms Energi Länk till annan webbplats. respektive enhet VA/Avfall.

När kan jag börja bygga?

Alla villatomterna på Södra Rosenberg är färdiga för överlåtelse, och du kan börja förbereda för byggnationen så snart tomten är din.

Innan du börjar bygga måste du ansöka om bygglov hos kommunen.

Övriga regler kring byggande

I kontraktet du skriver på när du köper en tomt finns regler kring hur lång tid du har på dig att bygga på tomten. Så här står det i kontraktet:

Köparen förbinder sig att inom två (2) år, räknat från den dag köpe-avtalet upprättades ha färdigställt ett bostadshus för permanent boende på Fastigheten i enlighet med gällande detaljplan. Köparen får inte utan Säljarens medgivande överlåta Fastigheten innan byggnadsskyldigheten fullgjorts. Denna skyldighet anses fullgjord när bostadshuset är färdigt för inflyttning och slutbesked utfärdats.

Reglerna finns för att ingen ska kunna köpa upp tomter utan planer på att bygga på dem och sedan sälja dem vidare.

Offentlig service

I Rosenbergsområdet kommer du att ha gångavstånd till det mesta som vardagen kräver, så som skola och förskola, rekreation och motion, matservering och dagligvaruhandel samt anslutningspunkter för kollektivtrafik och goda förbildelser mot Tidaholms tätort. Områdets främsta kvalité och huvudfokus kommer dock vara det småskaliga och intima villaområdet med naturen precis runt knuten.

Närmaste livsmedelsbutik ligger cirka 500 meter norr om bostadsområdet. Övrig kommunal service, förutom den skola och förskola som kommer att byggas i området, hittar du i Tidaholms centrum endast en kilometer därifrån. Rosenbergs idrottsområde med ishall, tennishall samt Tidavallens fotbollsområde ligger inom 500 meter från bostadsområdet Södra Rosenberg och kommer att enkelt och tryggt kunna nås via anslutande gång- och cykelvägar.

För entreprenörer

Kvarteret Tallriset

Karta över tallriset

I kvarteret Tallriset på Rosenberg finns tre tomter och här kan du bygga villor, parhus eller grupphus. Nu finns en unik möjlighet att förvärva alla tre tomterna.

Tomterna har direkt närhet till den nybyggda Rosenbergsskolan (F-6), pågående byggnationen av Rosenbergs förskola, befintliga idrottsområden, vacker natur längs Tidan och kilometervis av trygga gång- och cykelvägar. En perfekt plats att bo på helt enkelt!

Information om tomterna

De stora tomterna medger en byggnation av villor, parhus eller kedjehus i max två våningar och med en exploateringsgrad på 30 procent av fastighetsarean. Anslutningspunkter för VA, el och fiber (en per tomt) finns i anslutning mot gata. Övriga tomter på Ljungsvängen medger byggnation av villor.

Mer information om hur och vad du kan bygga finns i gällande detaljplan, S167 ”Södra Rosenberg”.

Specifikt om tomterna

Fastighet

Adress

Areal

Pris

Tallriset 1

Ljungsvängen 15

1067 m2

213 400 kr

Tallriset 2

Ljungsvängen 14

1106 m2

221 200 kr

Tallriset 3

Ljungsvängen 13

1039 m2

207 800 kr

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
F.nybyggnadskarta 190819.pdf Pdf, 345.6 kB. 345.6 kB 2019-08-20 12.31
S167 Detaljplan Södra Rosenberg.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2020-12-18 08.49
Bokningsöversikt - Södra Rosenberg 220505.pdf Pdf, 448.8 kB. 448.8 kB 2022-05-05 11.04

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Markanvisning

På området finns fem kvarter och en större tomt för flerbostadshus. Mer information finns på sidan om kommunens markanvisningar.

Kontakt

Pernilla Andersson

Utvecklingsledare, tomtbokning

Telefon: 0502-60 60 82

E-post: pernilla.andersson@tidaholm.se


Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:5 maj 2022