Bygga nytt

Brödtext

Attefallshus

 • ANMÄLAN BEHÖVS ALLTID

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 kvadratmeter, även bygga ett attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Du behöver göra en anmälan om

 • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • byggnaden ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
 • byggnaden är högst 30,0 kvadratmeter byggnadsarea. Om du redan har ett eller flera attefallshus på din tomt får de totalt vara 30,0 kvadratmeter tillsammans
 • byggnaden har en taknockshöjd som är högst 4,0 meter
 • byggnaden placeras fristående, men i närhet till bostadshuset
 • byggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns eller närmare om grannen medger det.

Du behöver alltid bygglov om

 • kommunen har bestämt i detaljplan att attefallshus ska omfattas av bygglov
 • byggnaden befinner sig i värdefull kulturmiljö
 • byggnaden placeras mindre än 30,0 meter från järnväg
 • byggnaden placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats än 4,5 meter.

Läs mer om attefallshus på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Allt du behöver veta om anmälan för attefallshus

 • Handläggningstid: ca 2 - 4 veckor
 • Kostnad: ca 4 700 - 6 900 kr

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • anmälan, via blankett eller e-tjänst
 • situationsplan på tomtkarta
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • förslag på kontrollplan.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • godkännande från berörda grannar, som signerar alla handlingar, om du bygger närmare än 4,5 meter från en gräns.
 • konstruktions- och grundläggningsritningar (krävs inte vid enkla byggnader så som växthus och carport)
 • redovisning av byggnadens genomsnittliga så kallade U-värde. Detta behöver du ange om byggnaden ska värmas upp till mer än 10 grader, det gäller till exempel för en gäststuga eller ett bostadshus
 • redovisning av ventilation, när byggnaden är ett bostadshus.

Avgift för vatten och avlopp

Ska du använda ditt attefallshus som en bostad så tillkommer en avgift för att ansluta den till det kommunala vatten- och avloppsystemet. Då kommer du få en separat faktura från SEOM på ca 25 000 kr för detta.

Nybyggnad en- och tvåbostadshus

 • ANMÄLAN BEHÖVS ALLTID

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus.

Du behöver alltid bygglov för att bygga nytt bostadshus

 • Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Allt du behöver veta om bygglov för nybyggnad

 • Handläggningstid: ca 3 - 10 veckor
 • Kostnad: ca 27 000 - 86 000 kr

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • anmälan kontrollansvarig, via blankett eller e-tjänst
 • situationsplan på en nybyggnadskarta
 • markplaneringsritning
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • exteriörredovisning.

Vi hjälper dig - följ checklistan!

Formulärets nederkant..

Nybyggnad flerbostadshus

 • BYGGLOV BEHÖVS ALLTID

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga ett nytt flerbostadshus.

Du behöver alltid bygglov för att bygga ett nytt flerbostadshus

 • Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Allt du behöver veta om bygglov för flerbostadshus

 • Handläggningstid: ca 4 - 10 veckor
 • Kostnad: ca 60 000 - 400 000 kr

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • anmälan kontrollansvarig, via blankett eller e-tjänst
 • situationsplan på en nybyggnadskarta
 • markplaneringsritning
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • exteriörredovisning med illustrationer
 • arearedovisning.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • parkeringsutredning
 • tillgänglighetsutlåtande
 • dagvattenutredning
 • bullerutredning
 • brandskyddsbeskrivning.

Nybyggnad verksamhet

 • BYGGLOV BEHÖVS ALLTID

Här kan du hitta information om bygglov för verksamheter - till exempel nybyggnad av industri, kontor, skola, med mera.

Du behöver alltid bygglov för att bygga en ny verksamhetslokal

 • Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Allt du behöver veta om bygglov för verksamhet

 • Handläggningstid: ca 4 - 10 veckor
 • Kostnad: ca 60 000 - 500 000 kr

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • anmälan kontrollansvarig, via blankett eller e-tjänst
 • situationsplan på en nybyggnadskarta
 • markplaneringsritning
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • exteriörredovisning med illustrationer
 • arearedovisning.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • parkeringsutredning
 • tillgänglighetsutlåtande.
 • dagvattenutredning
 • bullerutredning
 • brandskyddsbeskrivning .

Friggebod och förråd

Bygglov behövs inte.

Garage

Bygglov kan behövs.

Komplementbyggnad

Bygglov kan behövas.

Växthus

Bygglov kan behövas

Lekstuga och lekutrustning

Säsongslov

Bygglov behövs

Uteservering

Bygglov kan behövas

Tidsbegränsat bygglov

Bygglov behövs

Kontakt

Namn/funktion

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:8 december 2022