Mätnings- och kartverksamhet

Kommunens kartinformation

Stomnätet anger punkter i både plan- och höjdled och används som utgångspunkt vid mätning och utsättning av t ex vägar och hus.

Hos oss kan du beställa

  • grundkarta
  • nybyggnadskarta
  • husutstakning
  • lägeskontroll
  • detaljmätning

Lantmäteriets fastighetsinformation

Vi har även tillgång till lantmäteriets fastighetsinformation och kan lämna ut uppgifter om

  • adresser
  • fastighetsägare
  • arealer
Genom lantmäteriets e-tjänst Vem äger fastigheten? Länk till annan webbplats. kan du själv ta reda på vem som äger en viss fastighet.

Kontakt

Torbjörn Janson

Mätningstekniker

Telefon: 0502-60 60 18

E-post: torbjorn.janson@tidaholm.se

E-tjänster och blanketter

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:28 januari 2022