Tomter på Rosenberg

Med ett vackert och naturnära läge längs Tidans kant har ett stort bostads- och skolområde vuxit fram. Din nya villa här har naturen som närmaste granne och samtidigt finns stadens service på behändigt avstånd. Rosenbergsskolan stod klar hösten 2020 och den nya förskolan invigdes i början av 2022.

På bilden ovan ser du tomtindelningen. De tomter som redan är bokade är markerade med gul, lediga villatomter är gröna och sålda är orange.
Kartan uppdateras allteftersom bokningar görs.

Nedan ser ni fastighetsnamn, tomtstorlek, pris och statusen på tomten.

Tomt

Storlek (m2)

Pris (kr)

Status

Tomtnr

Rullen 2

890

178 000

Bokad

1

Betet 1

791

158 200

Såld

2

Betet 2

900

180 000

Bokad

3

Nätet 2

1007

201 400

Ledig

4

Granriset 1

1128

225 600

Ledig

5

Granriset 2

1152

230 400

Ledig

6

Granriset 8

1328

265 600

Ledig

7

Granriset 9

1658

331 600

Ledig

8

Granriset 11

1475

295 000

Ledig

9

Granriset 12

1270

254 000

Ledig

10

Intresserad av att köpa en tomt?

Bokningen av tomter på Rosenberg sker via kommunens upphandlade mäklare.
Om ni har frågor och intresse av att köpa en tomt, kontakta nedanstående.

Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Kontaktperson Emil Dufva. emil.dufva@lansfast.se. 0706-26 07 01.
Alternativt,
Tidaholm@lansfast.se
0502- 300 69
Gamla Torget 6, Tidaholm

Drönarfoto på Rosenbergsskolan med bostadsområdet i bakgrunden

Vision & områdesbeskrivning

I Rosenbergsområdet har du gångavstånd till det mesta som vardagen kräver, så som skola och förskola, rekreation och motion, matservering och dagligvaruhandel samt anslutningspunkter för kollektivtrafik och goda förbildelser mot Tidaholms tätort. Områdets främsta kvalitet och huvudfokus är det småskaliga och intima villaområdet med naturen precis runt knuten.

Närmaste livsmedelsbutik ligger cirka 500 meter norr om bostadsområdet. Övrig kommunal service, förutom den skola och förskola som kommer att byggas i området, hittar du i Tidaholms centrum endast en kilometer från området. Rosenbergs idrottsområde med ishall, tennishall samt Tidavallens fotbollsområde ligger inom 500 meter från bostadsområdet Södra Rosenberg och nås enkelt och tryggt via anslutande gång- och cykelvägar.

Vilken typ av hus får jag bygga?

Detaljplanen anger vilken typ av bustadshus som får byggas på olika tomter. I området finns det både tomter som tillåter två plan, ett och ett halvt plan och ett plan. Du får bebygga 30-33 % av tomten, olika exploateringsgrader gäller för olika delar av området.

På kartan nedan ser du hur högt du för bygga på de olika tomterna. Du ser också var du får placera ditt hus och hur stor del av tomten som får bebyggas. Den fullständiga detaljplanen hittar du längst ner på sidan.

Vad kostar en tomt?

Tomterna för småhus kostar 200 kr per kvadratmeter. Eftersom tomterna är olika stora beror det totala priset på vilken tomt du väljer.

Förutom tomtpriset tillkommer bygglovsavgift samt följande kostnader (enligt taxa 2023*):

Exempel

Om du väljer en tomt som är 900 kvadratmeter kostar den 180 000 kronor. Till det kommer kostnader på 130 117 kronor*. Det totala priset för tomten blir 310 117 kronor.

* Kostnader kan justeras årligen och ändringar kan förekomma. Om du har frågor kring taxor, olika förutsättningar och villkor kontakta Tidaholms Energi Länk till annan webbplats. respektive enhet VA/Avfall.

När kan jag börja bygga?

Alla villatomterna på Södra Rosenberg är färdiga för överlåtelse, och du kan börja förbereda för byggnationen så snart tomten är din.

Innan du börjar bygga måste du ansöka om bygglov hos kommunen Länk till annan webbplats..

Övriga regler kring byggande

I kontraktet du skriver på när du köper en tomt finns regler kring hur lång tid du har på dig att bygga på tomten. Så här står det i kontraktet:

Köparen förbinder sig att inom två (2) år, räknat från den dag köpe-avtalet upprättades ha färdigställt ett bostadshus för permanent boende på Fastigheten i enlighet med gällande detaljplan. Köparen får inte utan Säljarens medgivande överlåta Fastigheten innan byggnadsskyldigheten fullgjorts. Denna skyldighet anses fullgjord när bostadshuset är färdigt för inflyttning och slutbesked utfärdats.

Reglerna finns för att ingen ska kunna köpa upp tomter utan planer på att bygga på dem och sedan sälja dem vidare.

Kontakt

Rickard Wikdahl

Utvecklare, tomtbokning

Telefon: 0502-60 60 67

E-post: rickard.wikdahl@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:17 juni 2024